همبرگرام

کمی متفاوت تر ظاهر می‌شوم!

حرم لازم شدم ارباب

جمعه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۳۰ ب.ظ
چہ دارے در مدار ڪهڪشان گنبد زردت
ڪه دورادور هم عشقت بہ سرعت مےزند بالا

حرم لازم شدم ارباب جانم ناخوش احوالم
تب بےتابیم ساعت بہ ساعت مےزند بالا